อบรมหลักสูตรการสอบเทียบเครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 2 Featured

ขอขอบพระคุณ บริษัท เบทราโกร จำกัด (มหาชน) ผู้นำอุตสาหกรรมการผลิตอาหารรายใหญ่ของประเทศ

ได้ให้ทางบริษัทฯ เข้าไปอบรมหลักสูตรการสอบเทียบเครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 2 ให้กับพนักงานและบริษัทในเครือต่างๆ ทั่วประเทศ ในหลายๆ หน่วยงาน เช่น วิศวกรรม ประกันคุณภาพของการผลิต ควบคุมคุณภาพ โดยมีการอบรมอย่างเข้มข้นทั้งภาคทฤษฎีและปฎิบัติ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการสอบเทียบ การตีความหมายใบเซอร์ และการเลือกมาตรฐานสอบเทียบ และการใช้งานเครื่องชั่ง เพื่อให้ผลการวัดมีความถูกต้องมากที่สุด โดยใช้ระยะเวลาอบรม 2 วัน จัดขึ้นในวันที่ 6 ถึง 7 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา

ขอบคุณมากๆ ครับ

สนใจต้องการให้ไปสาธิตสินค้าหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
ติดต่อ 080-077-6605, 091-879-5240
email: sales@pctinstrument.com

Tagged under:

Back to top